Kategorie

Soutěž

S rodinou do Aqualandu Moravia

Opět jsme pro vás  připravili soutěž o 20 rodinných vstupenek do Aqualandu Moravia

Jak soutěžit?

Zašlete číslo dokladu z prodejny nebo fakturyz e-shopu s adresou a kontaktem vyplněním soutěžního formuláře na stránce https://www.wikyhracky.cz/soutez-aqualand/

 

Platnost soutěže: 6. 4. – 31. 5. 2020

Dne 1. 6. 2020  vylosujeme celkem 20 výherců, kteří on nás získají rodinnou vstupenku do vodního centra Aqualandu Moravia. Rodinná vstupenka zahrnuje 2x vstup pro dospělého a 1x vstup pro dítě nad 6 let. Vstupenky jsou platné do 23. 12. 2020.

Výherci budou zveřejněni ZDE.

 

 

Soutěž o rodinné vstupenky do zábavních parků Toboga

Chtěli byste s dětmi do zábavního centra Bongo v Brně, Fantasy v Praze, Tongo Hradec Králové nebo Galaxie Zlín?

Soutěžte s námi a vyhrajte univerzální rodinné vstupenky. Který park navštívíte, bude jen na vás.

Jak soutěžit?

Stačí si najít v katalogu Jaro 2020 soutěžní stranu č. 31, kde je zapotřebí správně doplnit obrázek.

Správné kombinace písmen a čísel nebo vyfocené řešení (spolu se jménem, adresou a tel. číslem) nám pošlete na email soutez@wiky.cz

Vylosování výherců proběhne 1. 6 .2020, celkem odměníme 8 výherců, kteří získají univerzální rodinnou vstupenku do dětských zábavních parků TOBOGA, která zahrnuje vstup pro 2 dospělé a 2 děti.

Platnost soutěže: 6. 4. – 31. 5. 2020

Seznam výherců bude zveřejněn ZDE

Pravidla soutěží 

Organizátor soutěží

Organizátorem soutěží je Wiky spol. s.r.o., se sídlem Svatoborská 395, 697 01 Kyjov, Česká Republika (dále jen „organizátor“).

Pravidla

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na serveru www.wikyhracky.cz. Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky. Účast v soutěžích je zdarma.

Komu je soutěž určena?

Soutěže jsou určena všem občanům České republiky s poštovní adresou v ČR. U soutěžících mladších osmnácti let bude v případě výhry hlavní cena předána do rukou zákonného zástupce soutěžícího.

Podmínky pro účast v soutěži

Soutěže probíhají vždy v období, které je udáno přímo u druhu soutěže.

Výherce

Výhercům bude výhra oznámena mailem, pokud jej má organozátor k dispozici a na oficiálním profilu organizátora na serveru Facebook.com. Organizátor soutěže se s výhercem dohodne na způsobu předání výhry (ceny). Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě nemožnosti zjištění anebo změny e-mailové adresy nebo jiných osobních dat, které výherce zpřístupnil organizátorovi soutěže.

Ceny

Každá soutěž má stanovenu výhru. Výhry (ceny) nejsou soudně vymahatelné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Poskytnutá osobní data účastníků organizátor využije pouze pro potřeby těchto soutěží. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Pokud se ukáže, že tato osoba jednala v rozporu s pravidly, a přesto se stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zveřejněním jeho jména a zpracováním jeho osobních dat pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají z výše uvedeného zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, délku trvání či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit. 

Získané kontakty z obdržených emailů či zpráv na Facebooku organizátor použije pouze pro komunikaci s výherci a nebudou poskytnuty třetí straně.

Novinky ve wiky

Vyplňte svůj email a dozvíte se speciální

akční nabídky ve Wiky jako první.