Kategorie
Nákupní košík Množství: 0 Cena: 0 Kč

Soutěž

WIKTOROVO JARNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Vyrazte ven a vydejte se po stopách papouška Wiktora, který schoval ve městech Blansko, Kyjov a Vyškov QR kódy s kreativními úkoly a zažijte to pravé jarní dobrodružství.

Mějte oči na šťopkách! Najděte 5 QR kódů, splňte úkoly a vyhrajte koloběžku a další hodnotné ceny.

Soutěžit můžete na prodejně v Blansku, Kyjově  (prodejny ve Vendo parku a na Masarykově náměstí) a Vyškově.

Co budete potřebovat, abyste se mohli do soutěže zapojit?

  • Mobilní telefon s fotoaparátem
  • Nainstalovanou aplikaci ke čtení QR kódů (můžete si ji stáhnout z Google Play nebo na App Store).
  • Chuť tvořit a soutěžit

Jak soutěžit?

  • Najděte dle indicií 5 QR kódů, které jsou rozmístěny po celém městě (soutěž probíhá ve městě Blansko, Kyjov a Vyškov)
  • QR kód vyfoťte a načtěte pomocí aplikace ke čtení QR kódů do vašeho mobilního telefonu. Poté se vám zobrazí zadání s kreativním úkolem, který musíte splnit.
  • Až úkol splníte, výtvor nám vyfoťte do mobilního telefonu a přineste nám fotku (nebo samotný výtvor) ukázat na prodejnu Wiky (v Blansku, Kyjově nebo Vyškově) spolu se soutěžním formulářem.
  • Při splnění úkolu a návštěvě prodejny dostanete vždy malou odměnu a razítko, že máte splněno.
  • Po splnění všech 5 úkolů odevzdejte na prodejně vyplněný soutěžní formulář a následně budete zařazeni do slosování o koloběžku a další ceny.
  • Soutěž probíhá od 26. 4. do 16.5. 2021

Pro zapojení do soutěže si vyzvedněte soutěžní formulář na prodejně v Blansku, Kyjově nebo Vyškově.

 

Organizátor soutěží

Organizátorem soutěží je Wiky spol. s.r.o., se sídlem Svatoborská 395, 697 01 Kyjov, Česká Republika (dále jen „organizátor“).

Pravidla

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na serveru www.wikyhracky.cz. Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky. Účast v soutěžích je zdarma.

Komu je soutěž určena?

Soutěže jsou určena všem občanům České republiky s poštovní adresou v ČR. U soutěžících mladších osmnácti let bude v případě výhry hlavní cena předána do rukou zákonného zástupce soutěžícího.

Podmínky pro účast v soutěži

Soutěže probíhají vždy v období, které je udáno přímo u druhu soutěže.

Výherce

Výhercům bude výhra oznámena mailem, pokud jej má organozátor k dispozici a na oficiálním profilu organizátora na serveru Facebook.com. Organizátor soutěže se s výhercem dohodne na způsobu předání výhry (ceny). Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě nemožnosti zjištění anebo změny e-mailové adresy nebo jiných osobních dat, které výherce zpřístupnil organizátorovi soutěže.

Ceny

Každá soutěž má stanovenu výhru. Výhry (ceny) nejsou soudně vymahatelné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Poskytnutá osobní data účastníků organizátor využije pouze pro potřeby těchto soutěží. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Pokud se ukáže, že tato osoba jednala v rozporu s pravidly, a přesto se stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zveřejněním jeho jména a zpracováním jeho osobních dat pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají z výše uvedeného zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, délku trvání či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Získané kontakty z obdržených emailů či zpráv na Facebooku organizátor použije pouze pro komunikaci s výherci a nebudou poskytnuty třetí straně.

Novinky ve wiky

Vyplňte svůj email a dozvíte se speciální

akční nabídky ve Wiky jako první.